Det er viktig for oss å sikre dine personopplysninger i alle trinn i vår behandling av dine opplysninger (f.eks. innsamling, bearbeiding og overføring av informasjon). Dine personopplysninger blir sikret og behandlet i henhold til gjeldene regelverk. Behandling av personopplysninger er regulert i Personopplysningsloven med forskrifter, samt Datatilsynets konsesjonsvilkår (Bank) og Bransjenormen (Inkasso).  Tekniske og organisatoriske tiltak er innført for å sikre det omfattende vern som følger av dette regelverket.  

Med personopplysninger forstås som opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, enten direkte eller indirekte.

Denne personvernpolicy gir deg en oversikt over de opplysninger som samles inn når du besøker AfterPays hjemmeside, når sak/kundeforhold blir registrert, hvordan opplysningene brukes og føres videre, de sikkerhetstiltak vi har innført for å beskytte dine personlige data og hvordan du kan få informasjon om data som er registrert hos oss. Denne personvernpolicy gjelder for hele websiden, men ikke for andre leverandørers websider som AfterPays hjemmesider er koblet til.

Dersom du overfører person- eller forretningsopplysninger (e-postadresser, navn, postadresser etc.) til oss innenfor anvendelsesområde for vår internettjeneste og aksepterer personvernpolicyen, forutsetter vi at du samtykker til at din personlig informasjon samles inn, lagres, brukes, behandles og utleveres i henhold til denne personvernpolicyen. Den informasjonen du oppgir på våre websider vil krypteres ved hjelp av SSL (Secure Socket Layer) og lagres på særskilt sikre servere.

1. Innsamling, bruk, behandling, utlevering og lagring av personopplysninger
For å kunne tilby våre tjenester på en effektiv måte må vi samle inn, bearbeide, lagre og bruke din personlige opplysninger, hvor vi oppfyller alle relevante regler i personopplysningsloven.

Formålet med AfterPays behandling av personopplysninger er først og fremst for kunne innfri våre forpliktelser i kundeforholdet (fakturering/oppfylle forpliktelser som vi har påtatt oss for gjennomføring av avtaler) og for å oppnå betaling eller annen effektiv kravsikring. Vi vil for øvrig behandle personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det eller kunden har gitt samtykke til slik behandling.

Våre selskaper har hjemmel i lov eller konsesjon til å innhente og behandle personopplysninger. Du kan lese nærmere om reglene for behandling av personopplysninger i Bransjenormen for inkassobransjen og Bankkonsesjonen, som du finner på Datatilsynets hjemmesider.
Når du åpner våre webside lagres midlertidig informasjon på våre servere som sikkerhetskopi. Denne informasjonen muliggjør identifisering av deg (f.eks. anonym IP-adresse, dato, tid og besøkte sider, informasjon om tilgang til datamaskin, informasjon identifisert fra webbrowser og hvilken type operativsystem som benyttes, samt henvisningsside). Denne informasjonen er imidlertid kun lagret midlertidig for interne systemrelaterte og statistiske formål. Disse personopplysningene behandles ikke utover dette.

For å kunne benytte funksjonene og svare på dine spørsmål, behandle dine forespørsler eller gi support må vi også be deg om personlig informasjon som navn, postadresse, e-postadresse, fødselsdato, telefonnummer og eventuelt din bankinformasjon. Det er helt opp til deg hvorvidt og i hvilke utstrekning du vil anvende disse funksjonene og fylle inn dine opplysninger i henhold til dette.

Dersom du har gitt fra deg dine personlige opplysninger kommer vi til å bruke disse kun innenfor rammen for personopplysningsloven og til det formål du ga oss din informasjon, spesielt for å kunne besvare dine spørsmål, utføre og gjennomføre dine forespørsel og for å ta hånd om den tekniske administrasjonen av denne hjemmesiden.

Bare spesielt autoriserte personer involvert i håndteringen av dine forespørsler får lese og behandle din informasjon. Dette gjøres kun for det formål som du har gitt din informasjon til.
Kredittopplysninger vil bli innhentet ved saklig behov, og du vil motta et gjenpartsbrev når slike opplysninger er innhentet fra et kredittopplysningsbyrå.
Registrerte personopplysninger vil bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Dersom lovgivningen tillater det og taushetsplikten ikke er til hinder, vil personopplysningene også kunne bli utlevert til samarbeidspartnere for bruk innenfor de formål som er angitt for behandlingen. Overføring av personopplysninger til databehandlere anses ikke som utlevering.
Dine personlige opplysninger kan også overføres internt i konsernet arvato Bertelsmann til ansvarlige selskap for å behandle dine forespørsler på best mulig måte. Dette skal bare gjøres for å behandle dine forespørsler.
Dersom personlig informasjon videreføres til tjenesteleverandører, innenfor rammen for ordrehåndtering, er også disse bundet av norsk lov om oppbevaring og bruk av personlige opplysninger.
De opplysningene du gir fra deg lagres i samsvar med gjeldende lover og regler.
Vi vil slette eller anonymisere registrerte personopplysninger når formålet med den enkelte behandling er oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen. Innenfor de begrensinger som er fastsatt i personopplysningsloven kan du kreve å få rettet eller slettet mangelfulle og unødvendig personopplysninger.
Du kan når som helst få tilganger til dine personopplysninger. Ønsker du informasjon om hvilke personopplysninger vi har registrert på deg, må du sende oss en skriftlig og undertegnet begjæring.
Dine personlige opplysninger kommer ikke til å benyttes til reklameformål, markedsundersøkelser og/eller opinionsundersøkelser.

2. Sikkerhetsinformasjon  
Arvato Financial Solutions har gjennomført alle nødvendig tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger så disse ikke går tapt, utnyttes eller misbrukes. Dine opplysninger blir lagret i et sikkert driftsmiljø som ikke er offentlig tilgjengelig. I henhold til denne personvernpolicy har kun autoriserte personer tilgang til dine personlige opplysninger.
Under overføringen av dine personlige opplysninger krypteres dette gjennom såkalt Secure Socket Layer teknikk (SSL). Det betyr at kommunikasjonen mellom din data og arvato Financial Solutions sine servere skjer ved hjelp av en godkjent krypteringsprosess, forutsatt at din webleser støtter SSL.

E-post:

Ved e-postkommunikasjon vil vi påpeke at vi ikke kan garantere hemmelighold for informasjonen som overføres. Det innebærer at innholdet i e-posten du sender oss kan leses av utenforstående.
3. Personopplysninger -  mindreårige  
Personer under 18 år bør ikke overføre personlige opplysninger til oss uten samtykke fra foreldre eller foresatte. De bør heller ikke anvende funksjonen på denne websiden. Vi ber ikke om personlige opplysninger fra barn eller ungdom under 18 år og vi samler ikke på disse opplysninger eller videresender disse til en tredjepart.
4. Cookies  
Vi bruker såkalte cookies for å forbedre funksjonene innenfor våre internettjenester og for å gjøre det enklere for deg å anvende disse funksjonene. Ved hjelp av cookies kan informasjon lagres på din data når du benytter vår hjemmeside. Du har muligheter til å endre innstillingene i din webleser for å forhindre at cookies lagres på din data. Vi ønsker å påpeke at det medfører begrenset bruk av funksjonene på vår hjemmeside.
5. Spørsmål om personopplysninger og datasikkerhet

Har du spørsmål om behandling av personopplysninger eller  datasikkerhet, kan du kontakte oss på følgende adresse:
Arvato Financial Solutions
Att: Karl Otto Aam
Pb 331, Sentrum
0101 Oslo

Vennligst merk: Av hensyn til informasjon- og opplysningssikkerhet kan kun skriftlige henvendelser per post besvares. Vi ber derfor om at det ikke ringes, sendes e-post eller fakses dersom du har spørsmål om dette temaet.